Pomoc Dzieciom z Autyzmem

Od 2016r. Fundacja follow Me wspiera Dzieci z Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie są to dzieci, które zmagają się z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, dzieci z Zespołem Aspergera, autyzmem, afazją, niedosłuchem, niedowidzeniem, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania  i terapii. Na chwilę obecną w Ośrodku przebywa blisko 100 wychowanków. Zaburzenia rozwojowe z jakimi się borykają powodują, że często mają trudność z najprostszymi czynnościami.

 
46733040_518915191923518_6385043466228858880_o

Od 2018r Fundacja follow Me wraz ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie  prowadzi projekt terapeutyczny ogród zmysłów dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami projekt zakłada budowę terapeutycznego ogrodu zmysłów dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo.

Ogrody terapeutyczne, które dla nich budujemy wraz z Przyjaciółmi Dzieci zapewnią możliwość wykorzystania dwóch bardzo skutecznych terapii. Hortiterapia i Sylwoterapia, które pomogą dzieciom w rehabilitacji i zmniejszeniu skutków ich niepełnosprawności.

 

Więcej na ten temat przeczytasz na stronie