wspieramzserca

#wspieramzserca
Terapeutyczny ogród zmysłów dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami

     Projekt, który Ci przedstawiamy, zakłada budowę terapeutycznego ogrodu zmysłów dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie. Nasi podopieczni mierzą się z różnymi niepełnosprawnościami. W Ośrodku mają zapewnioną opiekę i wielospecjalistyczną pomoc, ale żeby w przyszłości mogli lepiej funkcjonować w społeczeństwie potrzebna jest nieustanna terapia w jak najbardziej naturalnych warunkach i rozwój z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki. To właśnie chcemy im wspólnie z Tobą zapewnić.

Dzięki ogrodom dzieci:

  • Bawiąc się z wykorzystaniem specjalistycznych huśtawek i innych sprzętów, a także wykonując drobne prace ogrodowe poprawią swoją sprawność psychoruchową, co pozwoli im w przyszłości lepiej i bardziej samodzielnie radzić sobie w życiu.
  • Korzystając z ogrodu smaku i ścieżek sensorycznych pobudzą i rozwiną zmysły dotyku, zapachu węchu oraz słuchu, lepiej poznają świat i w przyszłości łatwiej się w nim odnajdą pełniąc różne role społeczne.
  • Korzystając ze specjalnych, zielonych zakątków, będą mogły wyciszyć się i zrelaksować, co jest niezbędne by mogły dobrze funkcjonować w społeczeństwie i by terapia przynosiła efekty.

            Pomożesz? Każda, nawet najdrobniejsza wpłata lub pomoc rzeczowa to krok do lepszego życia dzieciaków. Ułatwisz im trudną codzienność, sprawisz, że w przyszłości będą miały szansę aktywnie uczestniczyć w życiu swojej społeczności, a część z nich będzie mogła żyć samodzielnie i być wartościowymi pracownikami dla lokalnych firm.

Wejdź na stronę projektu i zobacz jak możesz pomóc.