Debata  „Bezpieczny senior w powiecie zwoleńskim”

W zeszły piątek tj. 22.09.2023r. przedstawiciele fundacji Follow Me uczestniczyli w debacie powiatowej poświęconej szeroko pojętemu bezpieczeństwu osób starszych.

Debata zorganizowana przez Powiatową Komendę Policji w Zwoleniu odbyła się pod hasłem „BEZPIECZNY SENIOR W POWIECIE ZWOLEŃSKIM” i zgromadziła ogromną ilość zainteresowanych swoim bezpieczeństwem seniorów. Poza przedstawicielami policji i władz lokalnych prelegentem na debacie był również nasz przedstawiciel, który mówił o bezpieczeństwie w ruchu drogowym seniorów i zaapelował w imieniu naszej fundacji Follow Me o zachowanie dużej ostrożności na drodze, w szczególności po zmierzchu.

Po zakończonej debacie wszyscy uczestniczący w niej seniorzy otrzymali ufundowane przez Fundację Follow Me i firmę Lobo kamizelki odblaskowe, których mamy nadzieję, będą używali po zmierzchu, a dzięki temu będą widoczni dla kierowców i zwiększą swoje bezpieczeństwo!